Ta artrostestet

Faktorer som orsakar ont i höften

Senast uppdaterad: november 2, 2018

Det kan finnas många anledningar till varför du har ont i höften. Beroende på orsak kan symtomen variera och ibland även kännas i sätesmuskulatur, ljumsken eller ända ner till knä- och fotled. Ett tillstånd som orsakar en del av dessa symptom är artrit. Vid artrit i höften har det uppstått en inflammation inne i höftleden och i höftledens kapsel. Detta tillstånd kräver ofta ortopedmedicinska åtgärder.

Snedbelastning av höften kan orsaka ont i höften

Snedbelastning av höftleden kan ge upphov till smärta. Detta är ett tillstånd som ofta är kopplat till sjukdom i SI-leden. Denna är belägen mellan svanskotan och bäckenet, den så kallade sakroiliaca leden. Symtom på snedbelastning är smärta i såväl ljumske som sätesmuskulatur och rygg, men också stelhet. Benlängsskillnad eller sjukdom i knä och fotled kan orsaka en snedbelastning på höften, speciellt om det pågår under en längre period. Behandlingen är i regel att behandla den bakomliggande orsaken. Detta görs oftast hos en fysioterapeut (tidigare kallat sjukgymnast) med balansering av muskulatur.

Ont i höften efter överansträngning eller på grund av artros

Många faktorer kan ge ont i höften och för vissa individer, speciellt yngre, kan en överansträngd höft ge obehag vid rörelse. Vid överansträngning kan också området kännas ömt i något av sen- eller muskelfästena, speciellt vanligt över den yttre höftknölen. Detta kallas då för trokanterit. Vilovärk förekommer sällan. En överansträngd höft kan uppkomma efter långvarig och hård belastning och är vanligt bland såväl idrottare och motionärer som arbetstagare med ensidig belastning.

Höftledsartros är en annan vanligt förekommande sjukdom idag. Artros är en åldersförändring som går att behandla. Stelhet efter stillasittande eller smärta vid rörelse såväl som vila kan vara symptom på en artros i höften. Tilltagande hälta är också ett vanligt symptom. Artros kan dock uppstå av olika anledningar och kan exempelvis vara relaterat till en tidigare eller nuvarande skada. Det kan till exempel uppstå på grund av mångårig och ensidig belastning genom arbete. Många med fysiskt belastande arbeten, såsom byggarbetare och golvläggare, drabbas exempelvis av artros.

byggarbetare som belastar axlarna

Ont i höften på grund av artros

Artros i höften uppkommer efter att en obalans skett i nedbrytningen och uppbyggnaden av ledytornas brosk. Artros räknas till de reumatiska sjukdomarna men ses inte som enbart inflammatorisk. Det är först när ledbrosket är riktigt utslitet som det ger upphov till smärta och begränsad rörlighet. Tillståndet kommer oftast smygande och är vanligare bland den äldre befolkningen men kan, i viss utsträckning, även drabba yngre individer. På artros.org finns mer information om höftledsartros.

Ont i höften som orsakas av impingement

Höftimpingement, eller inklämningssyndrom, är en ovanlig förändring i höften där ledens mjukdelar hamnar i kläm mellan ledhuvud och ledpannans tak i bäckenet. Förändringarna i leden kan bestå av påbyggnationer på benet som kan behövas tas bort genom kirurgi. Dessa förändringar ger symptom i form av smärta och begränsad rörelseförmåga. Det kan framförallt vara svårt att inåt-rotera eller böja höften. Varför dessa typer av förändringar på skelettet uppstår är ännu oklart.

Smärtan från höftimpingement kan antingen komma krypande eller uppstå i samband med en skada. Diagnosen ställs utifrån dina symtom i kombination med röntgen och undersökning. Den vanligaste behandlingen syftar till att minska belastningen på den berörda höften och att undvika extrema rörelser. Speciellt utformad sjukgymnastik är nästa steg. Om det visar sig att det inte hjälper kan det bli aktuellt med kirurgiskt ingrepp.


Till toppen av sidan