Ta artrostestet

Höftoperationer

Senast uppdaterad: november 2, 2018

Höftsmärtor som kommer av artros behandlas först och främst med hjälp av vardagsmotion och individanpassade övningar. (Läs mer på artros.org.) Detta kan kompletteras med smärtstillande läkemedel vid behov. Behandlingsmetoder som exempelvis kortisoninjektion i höften ger endast kortvarig effekt. Av den anledningen bör detta endast ses som ett komplement till träningen – inte som en fullständig behandling. Att operera höften rekommenderas endast till de som, trots grundbehandling, har svår smärta och kraftigt nedsatt funktion i höften. De personer som blir aktuella för operation har också ofta uttalad nedsatt rörlighet.

Artros den vanligaste anledningen till att operera höften

Många människor med mycket värk i höften blir hjälpta av att göra en höftprotesoperation. Den absolut vanligaste orsaken till att man får en ny höft (en protes) är att man lider av artros. Artros innebär en obalans mellan nedbrytningen och uppbyggnaden av ledbrosk. Detta ger minskad funktion och belastningsrelaterad smärta i leden. Andra orsaker att en patient får en höftprotes är olika typer av benbrott, frakturer på lårbenshalsen eller att leden har förändrats av reumatisk sjukdom.

På artros.org finns mer information om artros.

Att operera höften är en sista utväg

Om anpassad träning och smärtstillande inte har gett avsedd effekt kan den artrosdrabbade erbjudas operation. Vid en höftprotesoperation ersätts lårbenshuvudet, lårbenshalsen och ledskålen av konstgjorda delar. För att påskynda återhämtningen och minska risken för komplikationer bör patienten vara i god kondition när ingreppet görs.

För att få rätt vård vid svår värk i höften är det viktigt att kontakta sjukvården. Snabb smärtlindring kan ges i form av exempelvis antiinflammatorisk medicinering eller en kortisonspruta i höften. Detta kan minska smärtan på kort sikt. Vid allvarliga besvär är ledbrosket med största sannolikhet så förändrat att en höftprotes är det enda som lindrar och hjälper i längden.

Här finns mer information om kortisoninjektioner i höften.

Att operera höften som följd av reumatiska sjukdomar

En mindre vanlig orsak till höftledsoperation är olika typer av reumatisk ledsjukdom. Hit räknas exempelvis reuamtoid artrit (RA) och psoriasisartrit. Reumatiker blir oftast opererade tidigare än artrospatienter eftersom reumatism kan förändra leden redan i tidig ålder. Detta betyder att reumatiker kan behöva byta ut sin protes under livet då de hinner slita ut den. Reumatiker kan även ha andra orsaker, såsom försvagat skelett, som gör att de inte är jämförbara med artrospatienter när det gäller att jämföra protesoperationer. 

Olika sätt att operera höften

I Sverige används i huvudsak två olika typer av proteser. Det vanligaste är att man sätter en så kallad cementerad protes. Detta innebär att de nya delarna cementeras fast. Lårbenshalsen, lårbenshuvudet och ledskålen ersätts med konstgjorda plast- och metalldelar. Den andra metoden innebär att man låter benet växa fast mot protesen – delarna cementeras alltså inte fast. Detta kallas för ocementerad protes. Båda metoderna är välbeprövade och ibland väljer man att blanda metoderna. Hur man går till väga beror på patientens skelettkvalitet och funktionskrav. 

höftoperation illustrerat i tre steg

Komplikationer i samband med att man opererar höften

I anslutning till operationen kan man drabbas av infektioner i operationssåret eller blodpropp, varför man ger läkemdel som ska förebygga detta. Även efter lång tid kan infektion uppstå och det är därför viktigt att söka sjukvård om man får djup smärta från den opererade leden.

Lossning är en annan komplikation som ofta kommer i ett senare skede. Detta kräver ofta ett byte av den lösa delen. De flesta som genomgått en höftoperation kan dock räkna med att slippa ett ytterligare ingrepp. Man räknar med att de höftproteser som sätts in idag håller i ungefär 25 år innan de blir slitna eller lossnar. Oftast är patineten då så åldrad att man kan fungera även med en sliten protes. 

För att genomgå en protesoperation måste man vara frisk eller välbehandlad avseende sina kroniska sjukdomar. Grav övervikt kan exempelvis vara en faktor som ökar riskerna som kommer med att bli opererad så mycket att man inte accepteras för operation innan man tappat i vikt. Patienten får heller inte ha några öppna sår på benen eller en pågående infektion i kroppen. Detta eftersom det ökar risken för infektion av protesen.


Till toppen av sidan