Ta artrostestet

Inflammerad höft

Senast uppdaterad: november 2, 2018

Många svenskar drabbas varje år av någon typ av smärta i höfterna. Denna smärta kan ha olika orsaker. Höftledens brosk kan vara åldersförändrat efter ett långt och tufft arbetsliv, medan det i andra fall kan vara en tillfällig muskelinflammation eller en överbelastningsskada. Skulle det vara så att du lider av muskelinflammation i höften finns det sätt att behandla detta, bland annat med hjälp av läkemedel och träning.

Symtom på muskelinflammation i höften

Symtom på att du lider av en inflammation i höften är bland annat en molande värk som sitter på utsidan av höften och som ibland strålar ner längs utsidan och framsidan av låret. Tillståndet kallas trokanterit. Oftast är den mest smärtsamma punkten just över den yttre höftknölen, den så kallade trokanter major. Det finns därmed en viss skillnad i smärtbild jämfört med artros i höftleden, där smärtan ofta strålar ut i ljumsken och ner längs insidan av låret. Orsaken till en inflammation i höften är ofta en kroniskt överansträngd muskulatur i höfter, buk och/eller rygg, ofta på grund av snedbelastning.

Skillnad mellan inflammation och infektion

Personer som inte är medicinskt utbildade förväxlar ofta begreppen inflammation och infektion. Detta kan leda till många frågetecken vid läkarbesök. En infektion orsakas av någonting som är främmande för kroppen, det vill säga virus, bakterier eller svampar. En inflammation å andra sidan är kroppens svar på en skada eller överbelastning i vävnaden som triggar vävnaden att frisätta inflammatoriska substanser. Detta orsakar svullnad, värmeökning, rodnad, smärta och nedsatt funktion.

Hur behandlas muskelinflammation i höften?

Behandlingen av inflammation i höften är oftast kortisoninjektion eller antiinflammatoriska läkemdel. Kortisonet minskar nämligen kroppens inflammationsreaktion. Kortisoninjektioner bör dock alltid bara ses som en del av behandlingen. Detta eftersom man samtidigt bör behandla den bakomliggande orsaken till inflammationen, exempelvis en snedbelastning. Denna behandling består oftast av olika typer av sjukgymnastik såsom stretching och excentrisk träning. 

Kortison kan lösa de allra flesta problem tillfälligt, men kortison vid upprepade tillfällen kan orsaka en försvagning av vävnaden. Därför bör man endast ge kortiosninjektioner för att minska symtomen så att man kan komma igång med ett träningsprogram hos en fysioterapeut. En injektion medför också en risk för infektion då man med nålstcket kan föra in bakterier från huden. Denna risk är dock mycket låg om man injecerar med steril teknik.

Här finns mer information om kortisoninjektioner i höften.

Egenvård av muskelinflammation i höften

Det finns förstås en rad huskurer som används vid en muskelinflammation. En sådan kur som blivit oerhört populär under senare år är gurkmeja. Detta gula pulver anses dämpa inflammation och det finns en uppsjö av olika recept på gurkmeja-te. Det kallas även guldmjölk och är en pasta av gurkmeja som blandas med olika typer av nötmjölk. Enligt tradition ska denna blandning ha god effekt på inflammationer i kroppen. Det finns dock egentligen inget vetenskapligt stöd för detta, så var och en får prova sig fram efter eget tycke.

Träning vid muskelinflammation i höften

Den som drabbats av en muskelinflammation i höften på grund av träning bör genast upphöra med den typen av träning. Däremot behöver man inte lägga sig på soffan och inte röra sig alls. Man kan istället hitta andra träningsformer som fungerar, trots inflammationen. Cykling och simning brukar vara bra alternativ. Även promenader har visat sig ha en positiv inverkan på inflammation och skador i höftleden.

par ute och cyklar i naturen

Den som har svårt att hitta lämpliga aktiviteter på egen hand kan ta hjälp av en fysioterapeut. Styrketräning av höfter och bålmuskler är viktigt för att förebygga framtida problem. För att öka rörligheten vid inflammation i höften kan det även vara lämpligt att prova någon form av yoga. För den som har stora problem kan medicinsk yoga vara passande, då den anpassas efter de egna förutsättningarna.

Vikten av träning vid muskelinflammation i höften

Det är viktigt att sluta med den aktivitet som var orsaken till inflammationen. Samtidigt är det minst lika viktigt att fortsätta vara aktiv. Tidigare ansågs fullständig vila vara den enda lösningen vid smärta, men detta har visat sig vara helt fel. Det är istället viktigt att fortsätta vara aktiv, men att anpassa nivån till något man klarar av utan att smärtan blir outhärdlig. Träningen bör därför ske i samråd med exempelvis en sjukgymnast. 


Till toppen av sidan