Ta artrostestet

Minska värk i höften

Senast uppdaterad: november 2, 2018

Med stigande ålder ökar risken att drabbas av olika krämpor. En av dessa, som är förhållandevis vanlig, är artros i höften. När höften, eller höfterna, börjar bli åldersförändrade kan detta orsaka värk i höften. Denna smärta kan ibland också kan stråla ner i låret. Smärta från höftleden utgår från ljumsken men kan även stråla mot insidan av låret eller ut mot låret istället för i höften som man kanske förväntar sig.

Totalprotes för höften ger bättre resultat vid uttalad artros

Grundbehandlingen av artros bör främst bestå av anpassad träning tillsammans med en fysioterapeut. Mer information om det finns på artros.org. Protesoperation är en sista utväg för de som inte blir tillräckligt bra av grundbehandlingen och blir inte aktuellt för majoriteten av de som drabbas av artros.

Den operation som görs vid uttalad artros är en protesoperation där den åldersförändrade leden byts ut mot en ny, konstgjord led i metall och en ny slityta i plast. Den vanligaste operationen är så kallad helprotes. Där ersätts ledytan i både lårbenet och bäckenet. Den här typen av proteser har i Svenska höftregistret visat sig ha bäst resultat sett över lång tid.

höftprotes som syns på röntgenbild

Är opereration den enda behandlingen för värk i höften?

Det korta svaret är nej. Det är inte alla smärtor i höften som innebär opereration. Smärtorna kan bero på mycket annat än en åldersförändrad led. Därför är det viktigt att göra en grundlig undersökning och ta en noggrann sjukhistoria av patienten. Det kan till exempel handla om en inflammation i leden eller omgivande muskler, artros eller nervpåverkan från ryggen, så kallad ischias. I dessa fall kan medicinering och sjukgymnastik vara de lämpligaste åtgärderna. En aktiv livsstil rekommenderas dessutom ändå i de allra flesta fall av värk i höften, oavsett om operation är aktuellt eller inte.

Skulle det visa sig att operation är enda utvägen så är det viktigt att förstå att det inte är enkelt eller riskfritt. Efter operationen har man givetvis smärta där man har skurit genom muskulatur och hud, även om denna försvinner efter några veckor. Under och efter den här tiden bör man fortsätta med rehabiliterande övningar trots att man har ont i muskulaturen. Det är nämligen en förutsättning att man genomgår rehabilitering efter en stor protesoperationen om man ska kunna återfå styrka och funktion i leden. 

Träning vid värk i höften

Även om man har ont i höften så är träning så gott som alltid av godo. Vid smärta i höfterna är det dock viktigt att tänka på att träna på ett sätt som skonar höfterna så mycket som möjligt. Det kan dessutom vara bra att prata med en fysioterapeut innan ett nytt träningsprogram påbörjas. Detta gäller framför allt om man sedan tidigare har en protes insatt i höften.

kvinna utför yoga på stranden

Ett bra alternativ, som dock inte finns tillgängligt överallt, är så kallad medicinsk yoga. Detta är en typ av yoga som anpassas efter förutsättningar och problem. Andra typer av lämplig träning för personer som lider av ont i höften är exempelvis simning och cykling. Dessa träningsformer påfrestar inte lederna speciellt mycket men har god effekt. Samtidigt kan träning bidra till viktnedgång, vilket också kan minska smärta i höfterna.

Här finns mer information om stretchövningar för att minska värk i höften.

Att tänka på innan egenvård av värk i höften påbörjas

Visst finns det saker som går att göra själv vid värk i höften, exempelvis stretcha. Detta bör dock undvikas vid stark smärta där smärtan i sig är det som orsakar stelheten. Finns det misstanke om att lårbenshalsen kan vara bruten, det vill säga en höftfraktur, bör man givetvis söka sjukvård omedelbart och inte försöka rehabilitera sig själv. Höftfrakturer uppstår vid falltrauman och har man benskörhet kan man tyvärr få en höftfraktur även efter ett lindrigt fall inomhus. En ovanlig orsak till svår ledsmärta kan vara en infektion i höftleden. Då har man svår ljumsksmärta även i vila, feber och är allmänpåverkad.

Akut värk i höften efter olycka

När det kommer till kronisk smärta i höften, det vill säga smärta som inte går över, kan det ibland vara aktuellt att byta höftled med en höftprotes. Smärta som uppstår plötsligt, efter ett fall eller annan olycka är någonting helt annat. Är smärtan svår, benet förkortat och foten utåtroterad när den skadade ligger ner, kontakta genast sjukvården via 1177 eller 112. Försök inte behandla det på egen hand då det kan handla om en höftfraktur. 


Till toppen av sidan