Ta artrostestet

Kortison som smärtlindring för höften

Senast uppdaterad: november 2, 2018

Känner du av en smärta i höften så kan detta bero på flera olika saker. Artros i höften är en vanlig sjukdom som drabbar både kvinnor och män. Vanliga faktorer som påverkar utvecklingen av sjukdomen är bland annat arv, skadehistorik och livsstil. Att ha artros kan vara både smärtsamt och upplevas som begränsande. Det finns dessutom ingen medicin mot artros i höften, i den bemärkelsen att sjukdomen aldrig kan botas helt. Dock finns det metoder som kan lindra och förebygga artros. Dessa ordineras efter bedömning av läkare eller fysioterapeut. Behandlingen bygger på anpassad träning, men smärtstillande tabletter eller kortisoninjektion i höften kan fungera som komplement.

På artros.org finns mer information om artros i höften.

Kortisoninjektion i höften i jämförelse med andra alternativ

Kortisoninjektioner är inte förstahandsvalet för att behandla smärta som uppkommit av artros. Istället består grundbehandlingen av fysioterapi i form av styrke- och stretchövningar för höften. Anpassad träning är även den enda typen av medicin mot artros som behandlar sjukdomen i sig och inte bara symtomen. Sett på lång sikt så ger detta lika bra – eller bättre – smärtlindring som läkemedel. Vid behov kan träning dock kombineras med smärtstillande läkemedel såsom Alvedon, Diklofenak eller Ipren. Kortison kan även det användas som smärtstillande på kort sikt, men studier har visat att en alltför långsiktig användning av läkemedlet kan förvärra artros. Därför bör kortisoninjektioner i höften användas sparsamt. 

Kortisoninjektion i höften eller operation vid impingement?

Ett annat smärtsamt tillstånd är impingement i höften. Detta uppstår när höftens mjukdelar har kommit i kläm och tagit skada. De främsta symtomen är smärta och värk, men stelhet och rörelseinskränkning förekommer också. Symtomen kan komma både akut och gradvis. Utredningen för impingement i höften är omfattande och grundas på en samlad bedömning av individens upplevelse, röntgen och kliniska undersökningar. För att kunna lokalisera smärtan inuti eller utanför leden kan en injektion av lokalbedövning göras. Om en sådan injektion hjälper kan man sedan injicera kortison som ofta har en god lindrande effekt under lång tid. 

Även här förespråkas sjukgymnastik för impingement i höft snarare än kortisoninjektion i höften. Sjukgymnastik för impingement i höften har visat sig ha god effekt på tillståndet. Träningen koncentreras då främst till bål- och höftböjarmuskler. Om sjukgymnastik visar sig vara otillräckligt kan ett kirurgiskt ingrepp bli aktuellt.

Operation vid imingement i höften kan utföras genom såväl öppen som titthålskirurgi. Rehabiliteringstiden efter ett kirurgiskt ingrepp beror på omfattningen av impingementet, men tar vanligtvis upp till tre månader. 

Vad en kortisoninjektion i höften innebär

I de fall då artros orsakar väldigt mycket smärta kan en kortisoninjektion i höften hjälpa som smärtstillande. Kortison är ett inflammationsdämpande läkemedel som blandas med lokalbedövning för att sedan injiceras i berört område. Detta minskar smärtan i området. Effekten kan göra att det blir lättare att klara av träningen, i form av styrke- och stretchövningar för höften, som fortfarande bör ses som den grundläggande behandlingen av sjukdomen. Kortisoninjektioner är därmed inte någon botande medicin mot artros i höften, utan endast ett komplement till behandlingen (anpassad träning).

Rörelse generellt en bättre medicin än kortisoninjektion i höften

När smärta uppstår vill många hitta en snabb lösning och smärtlindring och då kan saker som operation eller en kortisoninjektion i höften vara lockande. Den bästa medicinen som finns mot artros är dock långsiktig, handledd träning tillsammans med en fysioterapeut. Detta går inte lika snabbt, men det ger mer hållbara resultat.

Trots att en smärtsam höftled kan göra ont och begränsa rörligheten är rörelse en ofrånkomlig del av behandlingen. Tillsammans med en fysioterapeut (tidigare kallat sjukgymnast) eller arbetsterapeut kan du skapa ett träningsschema som innehåller såväl styrke- som stretchövningar för höften. Att träna kroppen vid artros rekommenderas av såväl forskningen som sjukvården och är, oavsett övrig behandling, nyckeln till att bli bättre. Kännbara resultat kommer generellt efter 2-3 månader, men somliga märker resultat efter redan 2-3 veckor.


Till toppen av sidan