Ta artrostestet

Knäppande höft

Senast uppdaterad: oktober 22, 2018

Att det ibland knäpper i höften, exempelvis vid gång, är vanligt och i de flesta fall ofarligt. Om knäppandet är förenat med obehag eller smärta bör du dock söka vård. Den vanligaste diagnosen är ”snapping hip”. Det innebär att en av musklerna i höften ”glider” fram och tillbaka över den yttre knölen på lårbenet, den så kallade trokantern. Muskeln kan vara lite stram på vissa människor, framför allt hos kvinnor, och därför orsaka knäppningar. När detta sker kan även slemsäcken som ligger under muskeln bli inflammerad. Även detta kan ge upphov till smärta.

Hur är en höft uppbyggd?

Själva leden är en så kallad kulled bestående av lårbenshuvudet och ledpannan i bäckenet. Leden kan på grund av sin utformning göra både böjning och sträckning såväl som rotationer. Det är en led omgiven av starka muskler och ligament som måste klara mycket belastning och många rörelser varje dag. Att det ibland knakar i leden är oftast normalt och kan bero på olika saker. Vanligast är undertryck i leden och att ledkapslen knakar när den trycks ut. 

Läkare visar bild på höftled på röntgen

”Det knakar i min höft!”

”Snapping hip” är, som tidigare nämnt, en av de vanligaste orsakerna vid knäppande muskler i den här leden. Även andra muskler kan knäppa och knaka i leden, främst när de är kalla och har varit stilla länge. Mindre vanligt är det med knäppningar inne i själva leden, så kallade krepitationer. Dessa kan uppstå av förändrat brosk och är oftast förenat med stelhet och smärta inne i höftleden, det vill säga främst i ljumsken.

Höftleden ska normalt sett kunna pressas bakåt utan att ta ut rörelsen i ländryggen. Har du ett stillasittande arbete är det vanligt att du får stela höftmuskler. Det kan hindra dig från att ta ut stegen ordentligt utan att det drar i ryggen. Om du har problem med att leden låser sig bör du ta kontakt med sjukvården då det kan vara kopplat till exempelvis artros.

Knäppande höft – med eller utan smärta

Inte alla som har en knäppande höft upplever smärta och då behöver det inte vara någon fara. Dock kan det upplevas som att leden ”hoppar” vilket kan kännas obehagligt. För att vara på den säkra sidan kan man givetvis kolla upp detta. Om smärta uppstår i samband med knäppandet bör man däremot definitivt söka hjälp. Oftast ges ett individuellt träningsprogram för att komma tillrätta med problemet.

Orsaker till knäppande höft

Knäppandet i leden kan, som skrivet ovan, uppstå på grund av att höftböjarna glider eller hoppar över strukturer i leden. Varför musklerna glider eller hoppar kan bero på flera olika saker. Några faktorer som kan vara bakomliggande orsaker är:

  • Musklerna på utsidan av låret är strama
  • Musklerna i och kring leden är inte tillräckligt starka
  • Fotleden har viss överpronation
  • Benen är olika långa

Genom att besöka en läkare eller sjukgymnast kan du få reda på varför höften knäpper. Därefter kan rätt åtgärder vidtas. Är musklerna strama kan det till exempel hjälpa med massage och/eller stretching. Är musklerna inte tillräckligt starka är ett träningsprogram vägen att gå. Överpronation kan hjälpas med rätt skor eller inlägg, och om benen är olika långa kan även det korrigeras med inlägg.


Till toppen av sidan