Ta artrostestet

Artros en vanlig orsak till ont i höften

Senast uppdaterad: november 2, 2018

Det finns flera olika sorters smärtor som kan drabba höftpartiet. Höftlederna har en utsatt position i kroppen och utsätts för stor belastning varje dag då i princip alla rörelser inkluderar dessa leder. Det är också vanligt att få ont i rygg och ljumske i samband med smärtor i höften. Artros är en av de vanligaste orsakerna till höftsmärta, men långt ifrån den enda. Att ha ont i höften kan också bero på reumatologiska ledsjukdomar, frakturer eller tidigare idrottsskador. 

Att både vara stel och ha ont i höften kan vara tecken på artros

Vid smärta och/eller stelhet i ena eller båda höfterna bör du uppsöka vård. Många går onödigt länge med sina symtom, vilket kan förvärra situationen. Det finns behandling som kan underlätta livet enormt. Stel höft, det vill säga nedsatt rörelse (främst vid rotation av höften) i kombination med belastnings- och vilovärk kan vara tecken på höftledsartros. Om dessa symtom uppstår är det därför en god idé att uppsöka läkare eller fysioterapeut.

På artros.org finns mer information om artros i höften.

Mindre ont i höften med rätt artrosbehandling

För att ta reda på om artros är den bakomliggande orsaken bör en läkare eller fysioterapeut kontaktas. Denne tittar närmare på symtom, fysisk funktion och sjukdomshistoria för att ställa rätt diagnos. En röntgenundersökning är inte alltid nödvändigt. Detta utförs främst om patienten inte svarar på given behandling för artros. När diagnosen är fastställd kan behandlingen påbörjas.

äldre man gör benböj för att stärka höften

Att motionera och ändra levnadsvanor är bra för att behandla artros på lång sikt. Detta gäller särskilt vid övervikt, eftersom detta orsakar extra belastning på lederna. Men oavsett kroppsvikt så är anpassad träning det som med största sannolikhet kan göra att du får mindre ont i höften. Om smärtan och stelheten i höften inte förbättras tillräckligt med den här typen av behandling så kan protesoperation bli aktuellt. Operation ses dock alltid som en sista utväg vid artros.

Här finns mer information om olika ingrepp vid höftledsartros.

Kortisoninjektioner kan minska ont i höften vid artros

När diagnosen är fastställd kan ett individuellt träningsprogram utformas, om det gäller artros. Anpassad träning kan dock hjälpa vid även andra smärttillstånd. Detta kan möjligen kompletteras med någon form av smärtstillande och inflammationsdämpande medicin. Vid svår artrosrelaterad smärta kan kortisoninjektioner användas. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta endast lindrar symtomen inte behandlar sjukdomen i sig. Används kortisoninjektioner i alltför stor mån för att ge mindre ont i höften kan de istället påskynda nedbrytningen av brosk.

Oavsett om du har ont i höger höft, vänster höft eller båda höfterna kan kortisoninjektioner vara ett alternativ för snabb lindring. Snabb smärtlindring leder till mer avslappnade muskler och bättre sömn. Detta leder i sin tur, generellt sett, till bättre allmäntillstånd och drägligare vardag. När man fått kontroll på smärtan kan man sedan i lugn och ro påbörja sin rehabiliterande träning för artrossjukdomen.

Höftprotes som åtgärd vid ont i höften

Många som kommer till läkaren uttrycker att de får ont i höften när de ligger på sidan eller när de sitter för länge. Sådana smärtor kan ha många olika orsaker, exempelvis ryggproblem eller överbelastning av höftledens muskulatur.

I vissa situationer kan det dock bero på någon form av reumatisk ledsjukdom. Beroende på hur långt framskriden sjukdomen är kan det då bli aktuellt med en höftoperation, vilket innebär att de skadade delarna ersätts med proteser. Det finns olika sorters höftproteser men de är alla gjorda av plast och metall för att klara den belastning som höftleden utsätts för varje dag.

höftprotes och knäprotes

En höftprotes kan förbättra livet avsevärt för en person som har besvär av uttalad artros. Äldre personer behöver oftast genomgå endast en operation för önskat resultat. Yngre personer kan däremot behöva både en och två operationer eftersom protesen har en livslängd på ungefär 20-25 år.

Här finns mer information om höftproteser.

Kom ihåg: oavsett i vilket skede du upplever smärta i höften så bör du söka vård.


Till toppen av sidan